O NÁS

Jsme sociální brand vystupující pod značkou ,která stojí za několika úspěšnými projekty v nejen v oblasti sociálního podnikání, ale také zaměstnanosti, rozvoje podnikání a vzdělávání. Na trhu působíme již od roku 2007, v současné době s devíti provozovnami, díky kterým dáváme práci více jak 450 zaměstnancům, kdy zaměstnanci z cílových skupin tvoří více jak 82% všech zaměstnanců.

 

Naší prioritou je:

 1. Společensky prospěšný cíl
 • zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v základních dokumentech
 1. Sociální princip
 • a) podíl osob ze znevýhodněných skupin stanovených výzvou tvoří více než 30 % zaměstnanců a tyto informace jsou veřejně dostupné
 • b) zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby
 • c) zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku formou měsíčních porad, o výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů, zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku
 • d) zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle jejich individuálních možností a v případě potřeby je jim poskytována psychosociální podpora ve vazbě na jejich individuální plány rozvoje

 

 1. Ekonomický princip
 • a) tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku
 • b) více než 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a informace o využití případného zisku je veřejně dostupná
 • c) manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi
 1. Enviromentální princip
 • a) podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, které jsou veřejně dostupné, a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi. Jsme členem projektu Zelená firma, používáme recyklované tonery, naše pračky jsou ekologické, chemie na praní prádla obsahuje látky, které jsou biologicky odbouratelné, závozy prádla se snažíme plánovat systematicky na jeden okruh, prosazujeme environmentální výchovu zaměstnanců

 

 1. Lokální princip
 • a) podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby
 • b) podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele a to zejména v oblasti administrativních pozic a také úklidových pracovníků
 • c) podnik přednostně nakupuje od místních dodavatelů a to zejména s dodavateli techniky a spotřebního materiálu (Hromek s.r.o. – pronajímatel lešení a techniky, SMERO s.r.o. – chráněná dílna – dodavatel spotřebního materiálu a chemie pro úklid, dodávky kancelářského vybavení, C.W.O. plus s.r.o. – dodavatel vybavení nábytku do kanceláří)
 • d) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry – zejména Obec Rohatec, Mas Jižní Slovácko

Mimo jiné vytváříme tzv. chráněná pracovní místa, tedy takové pozice, kde mohou pracovat OZP (osoby se zdravotním postižením). Další cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, samoživitelky a národnostní menšiny. Samozřejmostí jsou zkrácené úvazky a flexibilní pracovní doba. Společnost působí v kraji: Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Vysočina.

 

Našim cílem je integrace cílových skupin na na trh práce, tj. vytvořit pracovní příležitosti, které budou dlouhodobé a motivující k osobnímu rozvoji.

 

 

Našim hlavním cílem je:

 • Poskytování pomoci sociálně potřebným občanům a vytváření podmínek pro jejich uplatnění na trhu práce, tím podpořit obnovu a posílení pracovních návyků a sebedůvěry k zodpovědné práci
 • Vytváření pracovních míst pro sociálně potřebné občany co vede k získání pracovních návyků a zkušeností
 • Poskytování psychosomatické podpory sociálně potřebným občanům ve spolupráci se specializovanými pracovišti.
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti pro sociálně potřebné občany a tím zvýšení jejich kvalifikace a šancí na trhu práce a to prostřednictvím našich kvalifikovaných partnerů a dodavatelů.

 

Cílovou skupinu tvoří zejména:

 • osoby se zdravotním postižením nebo omezenou pracovní schopností.
 • dlouhodobě nezaměstnaní - osoby aktivně hledající zaměstnání a osoby vedené na ÚP
 • mladí rodiče, maminky po mateřské
 • sociálně slabí občané a občané ohrožení sociálním vyloučením.
 • osoby se zdravotním postižením, včetně mentálních
 • příslušníci etnických menšin, včetně osob odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
 • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané
 • osoby závislé a ohrožené závislostmi
 • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin
 • osoby po výkonu trestu
 • nezaměstnané osoby starší 50 let
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané

 

Osoby z cílových skupin participují na chodu firmy již samotným vstupem do zaměstnání a to převážně na částečný úvazek.

Zároveň jsou zapojeny i do procesu firemního vzdělávání, které motivuje pracovníky k osobnímu rozvoji.

Ve spolupráci s odbornými asistenty mají zaměstnanci vytvořeny individuální vzdělávací plány, které pravidelně vyhodnocujeme.

Novým zaměstnancům psychosociální pracovník společně s mentorem dané CS vytvoří individuální vzdělávací plán pro rozvoj jejich profesních i osobních znalostí tak, aby docházelo ke zvyšování jejich hodnoty na trhu práce. Zaměstnanci také absolvují interní školení, které jim napomáhá k lepšímu začlenění se do pracovního týmu.

 

Společnosti působící pod značkou ŠEDOVÁ:

 • ŠEDOVÁ s.r.o.
 • ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.
 • DEKAMA, o.p.s.
 • ŠEDOVÁ production, s.r.o.
 • ŠEDOVÁ clean service – Hustopečsko, z. ú.
 • ŠEDOVÁ clean service – Boskovicko, z. ú.
 • ŠEDOVÁ clean service – Olomoucko, z. ú.
 • ŠEDOVÁ clean service – Zlínsko, z. ú.
 • ŠEDOVÁ clean service – Humpolecko, z. ú.
 • ŠEDOVÁ clean service – Břeclavsko, z. ú.
 • ŠEDOVÁ clean service, o.p.s.
 • ŠEDOVÁ pure service, z.ú.
 • SPRP – Spolek pro rozvoj podnikání z.s.
 • Spolek pro rozvoj sociálního podnikání z.s.

 

Mezi klíčové aktivity můžeme zařadit:

 • úklidové práce s provozovnami v Rohatci, Kyjově, Břeclavi, Veselí nad Moravou, Hustopečích, Brně, Uherském Brodě, Napajedlích
 • provoz vlastní prádelny v Hustopečích
 • provozování pneuservisu a čištění vozů v Hodoníně
 • velkoobchod a maloobchod vybavením pneuservisů
 • výroba montážních past pro pneuservisy
 • dotační poradenství
 • vedení účetnictví a daňového poradenství

 

Proč si nás vybrat:

 • dlouholetá tradice a zkušenosti
 • vše na profesionální úrovni
 • technologie šetrná k materiálům a životnímu prostředí
 • pokrytí po celé ČR
 • profesionálně vyškolení zaměstnanci
 • kompletní rozsáhlá nabídka služeb
 • spousty spokojených zákazníků

 

Od samého počátku klademe velký důraz na kvalitu veškerých naší práce.


Pečlivě vybíráme všechny své dodavatele a prioritou je pro nás vždy spokojený zákazník. Naši zaměstnanci jsou tomto duchu vychováváni a naše společné motto je:

 

„prostě perfektní“

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

*Povinný údaj
©2021-2024 Vytvořila reklamní agentura kangaroo.cz

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z návštěvy udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.