PROJEKTY V REALIZACI: 

 •  CZ.Z.03.01.01/00/22_019/0000682

Podpora osob znevýhodněných na trhu práce - Brno

ŠEDOVÁ clean service - Boskovicko, z.ú.

Realizace od 2023

CS: Osoby s jiným znevýhodněním – zadlužená: Osoby s dluhy; Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce: Osoby ve věku 55 a více let, Osoby v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 5 měsíců, Osoby s nízkou kvalifikací (ISCED 0 -2), Osoby pečující o dítě mladší 15ti let

 

Projekt řeší problém nedostatku vhodných volných pracovních míst pro osoby z CS a jejich nízké zaměstnanosti na Brněnsku do konce dubna roku 2025.  Cílem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob zvláště ohrožených na trhu práce. Změny chceme dosáhnout prostřednictvím komplexní podpory - rozvojového poradenství, pracovního a osobního poradenství, získání pracovních návyků na pracovních či tréninkových místech s aktivním mentoringem. Velkým přínosem budou nová pracovní místa na zkrácený úvazek a místa na zapracování, kde si účastníci mohou vyzkoušet a osvojit pracovní návyky. V rámci projektu chceme podpořit celkem 54 osob z cílových osob. Těmto osobám poskytnou vzdělávání umožňující zvýšení šancí uplatnění na trhu práce, poradenství, asistenci při výběru zaměstnání a alespoň 46 osobám z cílových skupin „poskytnout“ zaměstnání. 

 

 

PROJEKTY V REALIZACI: 

 •  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016097

Podpora zaměstnanosti na území MAS Havlíčkův kraj

ŠEDOVÁ clean service - Humpolecko, z.ú.

Realizace od 2020

CS: Neaktivní osoby, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí cílové skupiny pro vstup na trh práce a zvýšení jejich šancí na získání zaměstnání. Budou zřízena nová pracovní místa, včetně míst na zapracování v rámci sociálního podniku pro upevnění pracovních návyků účastníka projektu s možností získání zaměstnání na pracovní smlouvu. Cílem projektu je přispět ke snížení nezaměstnanosti na území MAS Havlíčkův kraj a vytvořit vhodná pracovní místa pro cílové skupiny.

Projekt řeší problém nedostatku vhodných volných pracovních míst pro osoby z CS a jejich nízké zaměstnanosti na území MAS Havlíčkův kraj.

Cílem projektu je podpořit celkem 45 osob z cílových osob. Těmto osobám poskytnou vzdělávání a alespoň 16 osobám z cílových skupin „poskytnout“ zaměstnání.  

 

 •  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016160

Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Lednicko-valtický areál

ŠEDOVÁ clean service - Hustopečsko, z.ú.

Realizace od 2020

CS: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, Osoby se zdravotním postižením

 

Projekt řeší problém nedostatku vhodných volných pracovních míst pro osoby z CS a jejich nízké zaměstnanosti na území MAS Lednicko-valtický areál. Projekt se zaměřuje i na zvýšení kompetencí cílové skupiny pro vstup na trh práce a zvýšení jejich šancí na získání zaměstnání. V rámci projektu budou zřízena nová pracovní místa - místa na zapracování pro upevnění pracovních návyků účastníků projektu s možností získání zaměstnání na pracovní smlouvu.

Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení nezaměstnanosti na území MAS Lednicko-valtický areál a vytvořit vhodná pracovní místa pro cílové skupiny.

V rámci projektu chceme podpořit celkem 40 osob z cílových osob. Těmto osobám poskytnou vzdělávání umožňující zvýšení šancí uplatnění na trhu práce, poradenství, asistenci při výběru zaměstnání  a alespoň 16 osobám z cílových skupin „poskytnout“ zaměstnání. 

 

 •  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015567

Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Partnerství venkova

ŠEDOVÁ clean service - Boskovicko, z.ú.

Realizace od 2020

CS: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, Osoby se zdravotním postižením, Uchazeči o zaměstnání

 

Projekt řeší problém nedostatku vhodných volných pracovních míst pro osoby z CS a jejich nízké zaměstnanosti na území MAS Partnerství venkova.

Velkým přínosem budou nová pracovní místa na zkrácený úvazek a místa na zapracování, kde si účastníci mohou vyzkoušet a osvojit pracovní návyky.

Kladem projektu pro osoby z CS je nabídka příležitosti dalšího vzdělávání umožňující zvýšení šancí uplatnění na trhu práce a poradenství, asistence při výběru zaměstnání a možnost využití pracovních míst na zapracování, kdy získají potřebnou praxi a reference. Absolventi kurzů získají či rozšíří své znalosti v oblasti finančních operací a produktů, finanční a právní gramotnosti a v neposlední řadě se naučí lépe pracovat s vlastním rozpočtem, psát životopis, komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, umožní jim získat doprovod k zaměstnavateli či pomoc s vyhledáváním zaměstnání.

 

Cílem projektu je podpořit celkem 24 osob z cílových osob. Těmto osobám poskytnou vzdělávání a alespoň 6 osobám z cílových skupin „poskytnout“ zaměstnání. 

 

 •  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015350

Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Východní Slovácko

ŠEDOVÁ clean service - Zlínsko, z.ú.

Realizace od 2020

CS: Neaktivní osoby, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby se zdravotním postižením, Uchazeči o zaměstnání

 

Projekt řeší problém nedostatku vhodných volných pracovních míst pro osoby z CS a jejich nízké zaměstnanosti na území MAS Východní Slovácko.

Přínosem projektu pro osoby z CS je nabídka příležitosti dalšího vzdělávání umožňující zvýšení šancí uplatnění na trhu práce a poradenství, asistence při výběru zaměstnání a možnost využití pracovních míst na zapracování, kdy získají potřebnou praxi a reference. Absolventi kurzů získají či rozšíří své znalosti v oblasti finančních operací a produktů, finanční a právní gramotnosti a v neposlední řadě se naučí lépe pracovat s vlastním rozpočtem, psát životopis, komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, umožní jim získat doprovod k zaměstnavateli či pomoc s vyhledáváním zaměstnání.

Účelem vzdělávacích kurzů je zejména zvýšení sebevědomí a lepší orientace v dané problematice. Účastníci kurzů budou v návaznosti na vybraný kurz seznámeni např. s principy a elementárními zásadami finančních operací, bankovním systémem, sestavováním rodinného rozpočtu a dojde k posílení jejich orientace ve spleti nabízených finančních produktů, budou blíže seznámeni s možnostmi hledání nabídky práce na internetu, psaní emailů, apod.

Členům cílové skupiny bude po ukončení kurzů nabídnuto bezplatné poradenství i asistence při výběru konkrétního zaměstnavatele, oslovení a komunikace se zaměstnavatelem. Velkým přínosem budou nová pracovní místa na zkrácený úvazek a místa na zapracování, kde si účastníci mohou vyzkoušet a osvojit pracovní návyky. Změna při dosažení cíle projektu má vysoký potenciál vyřešit problém části CS uvedený v projektu, kterým je nezaměstnanost.

Cílem projektu je podpořit celkem 24 osob z cílových osob. Těmto osobám poskytnou vzdělávání a alespoň 6 osobám z cílových skupin „poskytnout“ zaměstnání. 

 

 •  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0015089

Rozvoj prádelny PERFECT pure service, o.p.s.

PERFECT pure service, o.p.s.

Realizován od 2021

CS: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby se zdravotním omezením

 

Tento projekt navazuje na úspěšně zrealizovaný projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010313 „Rozšíření činnosti sociálního podniku o prádelnu“.

Předmětem projektu je rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Cílem je zvýšení kapacity prádelny Hustopečích, která funguje na principech integračního sociálního podniku a tím také zvýšení zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce v místě tohoto regionu.

Po celou dobu projektu budeme plnit principy sociálního podnikání – nakupovat zboží od místních dodavatelů, poskytovat služby především místním odběratelům, dohlížet na plnění environmentálních principů, zaměstnávat osoby z Hustopečska, vzdělávat zaměstnanci jak v kompetencích pro trh práce tak v odborných oblastech, poskytovat zaměstnancům psychosociální podporu, právní poradenství, 100% výnosů reinvestovat.

 

Cílem projektu je  vytvořit minimálně 4 pracovní místa pro osoby patřící do cílových skupin. Jedná se tedy o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vzdělávání, zaměstnání a rozvoj konkurenceschopnosti regionu.

 

 •  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010844

Vzdělávání zaměstnanců - Spolek pro rozvoj podnikání

SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z.s.

Realizace od 2019

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Zaměstnanci jsou vzdělávání v oblasti  Měkkých manažerských dovednostech, Účetnictví a v Technických a jiný odborných kurzech.

V průběhu realizace budou postupně proškoleni všichni zaměstnanci firmy.

 

UKONČENÉ PROJEKTY

 

 •  CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009200

Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných v ORP Hodonín

DEKAMA o.p.s.

Realizovaný 2018 – 2020

CS: osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

 

Projekt byl zaměřen na bezplatné vzdělávání cílové skupiny v oblasti kompetencí usnadňující vstup na trh práce a na pomoc absolventům kurzů při hledání zaměstnání, a to především formou osobního poradenství a asistence při výběru a kontaktování zaměstnavatele. Byla zřízena pracovní místa "na zapracování" pro upevnění pracovních návyků absolventů kurzu. Cílem projektu bylo zvýšení kompetencí cílové skupiny pro vstup na trh práce a zvýšení jejich šancí na získání zaměstnání.

Projekt byl primárně zaměřen na území Jihomoravského kraje, okresu Hodonín, místem realizace byly regionální spádové obce a města tohoto regionu jelikož Hodonínsko patří dlouhodobě k regionům s vysokou mírou nezaměstnanosti.

V projektu bylo poskytnuto bezplatné vzdělávání celkem 68 osobám z cílové skupiny na místo plánovaných 54 osob. Z toho byla 47 osobám poskytnuta podpora formou pracovního uplatnění prostřednictvím pracovních míst na „zapracování“.

Indikátory tak byly naplněny ze 126 %

 

 •  CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009186

Vzděláváním k vyšším kompetencím II

ŠEDOVÁ clean service, o. p. s.

Realizovaný 2018 – 2020

CS: národnostní menšiny

 

Cílem projektu bylo zrealizovat bezplatné vzdělávací kurzy zaměřené na zvyšování základních a specifických kompetencí národnostních menšin na Hodonínsku pro vstup na trh práce a následnou péče o účastníky projektu při hledání zaměstnání. Projekt úzce navazoval na dva již úspěšně realizované projekty "Vzdělávání k vyšším kompetencím" a "Školení finanční gramotnosti" realizované prostřednictvím MŠMT a zaměřené na vzdělávání sociálně ohrožených skupin.

Projekt byl primárně zaměřen na území Jihomoravského kraje, okresu Hodonín, místem realizace byly regionální spádové obce a města tohoto regionu jelikož hodonínsko patří dlouhodobě k regionům s vysokou mírou nezaměstnanosti.

V projektu bylo poskytnuto bezplatné vzdělávání celkem 71 osobám z cílové skupiny na místo plánovaných 54 osob. Z toho byla 47 osobám poskytnuta podpora formou pracovního uplatnění prostřednictvím pracovních míst na „zapracování“.

Indikátory tak byly naplněny ze 131,5 %

 

 •  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014075

MAS Jižní Slovácko - Založení sociálního podniku /pneuservis  ŠEDOVÁ clean service, o.p.s.

ŠEDOVÁ clean service, o. p. s.

Realizace 2019 – 2020

CS: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby se zdravotním postižením

 

Předmětem projektu byl vznik nové provozovny autoslužeb na území MAS Jižní Slovácko, z.s., která bude fungovat na principech integračního sociálního podniku.  Cílem bylo především zvýšení zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce v místě tohoto regionu. Jednalo se o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vzdělávání, zaměstnání a rozvoj konkurenceschopnosti regionu.

Projekt přispěl k řešení problematiky nedostatečného či zanedbatelného množství sociálního podnikání v oblasti jižní Moravy, konkrétně Hodonínska na území MAS Jižní Slovácko, z.s..

Projekt byl zacílen na zvýšení zaměstnanosti v oblasti cílových skupin (dlouhodobě nezaměstnaní a OZP), snížení předčasného odchodu do starobního důchodu, zvýšení sebevědomí dlouhodobě nezaměstnaných lidí, například i matek po mateřské dovolené, menšin, osob starších 55+ a také mladších lidí bez praxe, na vzdělávání osob z cílových skupin.

Tento podnik také posloužil jako ukázka dobré praxe, jako motivace pro další zaměstnavatele pustit se do vzniku a rozšiřování sociálních podniků.

Celkem bylo v rámci projektu poskytnuto vzdělávání a zaměstnání 5 osobám z cílových skupin namísto plánovaných 3 osob.

Indikátory tak byly naplněny ze 167 %

 

 •  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009897

Založení nové provozovny úklidové firmy na Hustopečsku - integrační sociální podnik

ŠEDOVÁ clean service, o. p. s.

CS: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby se zdravotním postižením

 

Předmětem projektu byl rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - vznik nové provozovny v mikroregionu Hustopečsko, která bude fungovat na principech integračního sociálního podniku.  Cílem bylo také zvýšení zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce v místě tohoto regionu. Jednalo se tedy o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vzdělávání, zaměstnání a rozvoj konkurenceschopnosti regionu.

Projekt řešil problematiku nedostatečného či zanedbatelného množství sociálního podnikání v oblasti Břeclavska, konkrétně mikroregionu Hustopečska. Také se zabýval problematikou nezaměstnatelnosti cílových skupin. Přínosem bylo i zvýšení konkurenceschopnosti regionu a jeho rozvoj, rozšíření o služby, které v regionu byly nedostačující.

Cílem  tedy byla zejména tvorba nových a dlouhodobě udržitelných pracovních míst pro cílové skupiny a vzdělávání cílových skupin.

Celkem bylo v projektu zaměstnáno na hlavní pracovní poměr14 osob z cílové skupiny namísto plánovaných 4. Po celou dobu projektu jsme plnili principy sociálního podnikání – nakupovali jsme zboží od místních dodavatelů, služby jsme poskytovali především místním odběratelům, dohlíželi jsme na plnění environmentálních principů, zaměstnanci byli vzdělávání a byla jim poskytnuta sociální i právní podpora, 100% výnosů jsme reinvestovali.

Indikátory tak byly naplněny z 350 %

 

 •  CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010313

Rozšíření činnosti sociálního podniku o prádelnu

PERFECT pure service, o.p.s.

Realizace 2019 – 2021

CS: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

 

Tento projekt navazovala na projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009897. Cílem již zrealizovaného projektu bylo vytvoření nové provozovny stávajícího sociálního podniku a jeho aktivit. Tím mělo dojít k navýšení pracovních míst pro osoby z cílových skupin na území MAS Hustopečsko. Konkrétně mělo dojít k vytvoření 3 pracovních míst pro osoby dlouhodobě a opakovaně nezaměstnané a následně tyto pracovní místa stabilizovat a udržet díky motivaci zaměstnanců a zkušenostem sociálního podniku se zaměstnáváním osob z cílových skupin. Cílem nebylo jen osoby z cílových skupin zaměstnat ale především jim znovu vštípit pracovní návyky, vzdělávat je a poskytnout jim sociální a právní poradenství.

Celkem bylo v projektu zaměstnáno 14 osob z cílové skupiny namísto plánovaných 3, z nichž 5 osob u nás pracuje dosud. Po celou dobu projektu jsme plnili principy sociálního podnikání – nakupovali jsme zboží od místních dodavatelů, služby jsme poskytovali především místním odběratelům, dohlíželi jsme na plnění environmentálních principů, zaměstnanci byli vzdělávání a byla jim poskytnuta sociální i právní podpora, 100% výnosů jsme reinvestovali.

Indikátory tak byly naplněny z 280 %

 

 •  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011859

MAS Střední Haná - Zaměstnanost cílových skupin

ŠEDOVÁ clean service - Olomoucko, z.ú.

Realizace 2019 – 2021

CS: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

 

Projekt řešil problém nízké zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Střední Haná. Nezaměstnanost CS je v tomto regionu trvale vyšší, což také bylo důvodem MAS pro vypsání této výzvy.

V rámci projektu byly zrealizovány bezplatné vzdělávací kurzy zaměřené na zvyšování základních a specifických kompetencí sociálně potřebných cílových skupin v rámci MAS Střední Haná. Přínosem projektu pro cílovou skupinu bylo zejména zvýšení vědomostních kompetencí, usnadnění vstupu na trh práce a osvojení si pracovních návyků.

V rámci projektu bylo poskytnuto bezplatné vzdělávání 15 osobám z cílových skupin namísto 14 osobám z nichž bylo 5ti účastníkům poskytnuto pracovní místo/místo na zapracování. 

Indikátory tak byly naplněny ze 107 %

 

 •  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014956

Zaměstnanost cílových skupin na území MAS Šipka

ŠEDOVÁ clean service - Humpolecko, z.ú.

Realizace 2020 – 2022

CS: Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

 

Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí cílové skupiny pro vstup na trh práce a zvýšení jejich šancí na získání zaměstnání. Byla zřízena nová pracovní místa, vč. míst na zapracování v rámci sociálního podniku pro upevnění pracovních návyků absolventa kurzu s možností získání zaměstnání na pracovní smlouvu. Cílem projektu bylo přispět ke snížení nezaměstnanosti na území MAS Šipka a vytvoření vhodných pracovních míst pro cílové skupiny.

Přínosem projektu pro osoby z cílových skupin bylo vzdělávání umožňující zvýšení šancí uplatnění na trhu práce, poradenství, asistence při výběru zaměstnání a možnost využití pracovních míst na zapracování, kdy získali potřebnou praxi a reference. Absolventi kurzů získali znalosti v oblasti finančních operací a produktů, finanční a právní gramotnosti a v neposlední řadě se naučili lépe pracovat s vlastním rozpočtem, psát životopis, komunikovat s potencionálními zaměstnavateli.

V rámci projektu bylo poskytnuto bezplatné vzdělávání 10 osobám z cílových skupin z nichž bylo 6ti účastníkům poskytnuto pracovní místo/místo na zapracování. 

Indikátory tak byly naplněny ze 100 %

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

*Povinný údaj
©2021-2024 Vytvořila reklamní agentura kangaroo.cz

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.